Jak rozpoznać zamówienie, którego nie chcesz podjąć

blog_2

Przyjmując rozkazy - czy można nawet powiedzieć "nie"?

Początkującym freelancerom często trudno jest zdobyć zaufanie klientów i nawiązać długotrwałe relacje biznesowe; jako nowicjuszom w tej dziedzinie trudno jest pokryć miesięczne wydatki, utrzymać równowagę między pracą a życiem prywatnym, jednocześnie starając się czerpać przyjemność i satysfakcję z wykonywanych zadań. Nic dziwnego, że biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, odmowa przyjęcia zlecenia jest nie do przyjęcia; decyzja, która może potencjalnie poważnie wpłynąć na dalszą współpracę z danym klientem. Zanim zagłębimy się w zawiłości dziedzin naukowych, o których nic nie wiemy, zawsze powinniśmy zadać sobie pytanie - czy jesteśmy w stanie dostarczyć rzetelne, wysokiej jakości tłumaczenie, które spełni oczekiwania naszych klientów? Jeśli nie, to grzeczna odmowa przyjęcia zlecenia jest rozsądna, a nie obraźliwa.

Zawsze pamiętaj: "Jack wszystkich branż, mistrz wszystkich branż, żaden". Znajdź swoją niszę!

Lingwiści specjalizują się w bardzo zróżnicowanych dyscyplinach, zwykle osiągając pozycję specjalistów w dziedzinie tłumaczeń prawnych, literackich, medycznych, technicznych lub finansowych. Nawet w tych ogólnych dziedzinach specjalistów można podzielić, np. w tłumaczeniach medycznych, na tych, którzy świadczą rzetelne usługi z poszczególnych dziedzin medycyny, np. kardiologii, onkologii czy neurologii. Wysoko ceniona jest dogłębna znajomość danej dziedziny, a także umiejętność szybkiego, rzetelnego i godnego zaufania dostarczania rozwiązań językowych. Młody tłumacz, po ustaleniu wybranej specjalizacji, może zacząć docierać do potencjalnych klientów i partnerów biznesowych działających w danej dziedzinie.

Kryteria wyboru projektów

Umiejętność wyboru spośród wielu projektów jest błogosławieństwem - ale może też okazać się przekleństwem. W zależności od preferowanej metody pracy tłumacze albo wybierają liczne krótsze zlecenia, albo decydują się na to, które jest skomplikowane i obszerne, z dość długim terminem realizacji. Początkujący tłumacze czują się zazwyczaj przytłoczeni wysoce specjalistycznymi tekstami, szczególnie tymi, które wymagają dostępu do profesjonalnych zasobów i konsultacji z niezależnymi specjalistami. Odmowa nie powinna być traktowana jako osobiste wykroczenie, ale raczej jako przejaw zdrowego rozsądku i gruntownej wiedzy o swoich możliwościach.

tłumaczenie wyboru

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków w wyborze projektów.

Przeczytaj kilka fragmentów tekstu i postaraj się ocenić poprawność gramatyczną i zrozumiałość tekstu. Czasami to nie konkretna nomenklatura, ale sam język stanowi największe wyzwanie; należy zwrócić uwagę na błędy gramatyczne, niewłaściwą interpunkcję, niejasne zwroty i zdania niejednoznaczne. Im więcej z nich jest zawartych w tekście, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie on wymagał licznych konsultacji z klientem - i nadal nie ma gwarancji, że ogólny efekt będzie wiernie oddawał znaczenie tekstu źródłowego.

W przypadku tekstów specjalistycznych, należy spróbować zidentyfikować kilka zwrotów, skrótów i terminów specyficznych dla danej dziedziny lub branży. Szukaj ich w dostępnych zasobach, korzystaj z Internetu, słowników, czasopism, a w przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień staraj się skontaktować z innymi specjalistami. Jeśli każdy z nich jest problematyczny, tłumacz może stanąć przed zadaniem sporządzenia podstawowego tłumaczenia dla osób pracujących w danej dziedzinie (a terminy te mogą wkrótce stać się oficjalnymi tłumaczeniami danych terminów medycznych lub technicznych); nie każdy jest gotowy na taką odpowiedzialność.

Należy rozważyć realizowane projekty i zdecydować, czy podjęcie kolejnego zlecenia nie będzie kolidowało z terminową realizacją wcześniej przyjętych zadań. Klienci cenią sobie rzetelność i terminowość - a w przypadku ewentualnego niedotrzymania wszystkich powierzonych obowiązków, mają mniejsze szanse na okazanie współczucia profesjonaliście, który po prostu miał za dużo żelaza w pożarze.

Wreszcie, co nie mniej ważne - odrzucenie oferty nie jest równoznaczne z wykazaniem się słabością!

Nikt nie lubi przyznawać, że pewne zadanie jest poza jego możliwościami. Bez względu na to, jak przerażające może się to wydawać, przyznanie, że rzetelne wykonanie danego zlecenia jest niemożliwe, jest o wiele bardziej dojrzałe i mówi wiele o swojej odpowiedzialności. Profesjonalista potrafi spojrzeć na swoje umiejętności z dystansu i odpowiednio ocenić ich możliwości. Klienci cenią sobie konsekwentną i niezakłóconą współpracę z jednym profesjonalistą, jednak uczciwość i lojalność są dla nich o wiele bardziej przekonujące.