Trzy kluczowe koncepcje Adaptacyjnego Zarządzania Projektem

blog_2

Szeroka gama czynników przyczynia się do stale rosnącej konkurencji wśród przedsiębiorców i osób zaangażowanych w zarządzanie projektami na rynku tłumaczeń i lokalizacji. Szybko zmieniające się wymagania klientów, wraz z rosnącą konkurencją i zapotrzebowaniem na zindywidualizowaną obsługę klienta, uniemożliwiają zastosowanie jednego rozwiązania, które spełniałoby oczekiwania wszystkich. W codziennej działalności wielu przedsiębiorstw obowiązują wygórowane standardy dotyczące drastycznego skrócenia terminów, które nie idą w parze z rosnącym budżetem.

Po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że technologia i powszechna obecność globalizacji wywierają ogromną presję na detaliczny aspekt rynku, ponieważ coraz więcej jest freelancerów i start-upów. Nie da się zaprzeczyć, że aby nadążyć za ciągle zmieniającym się rynkiem, trzeba stale zmieniać obowiązujące procesy i procedury; firmy tłumaczeniowe i lokalizacyjne muszą pozostać elastyczne i otwarte na zmiany. Umiejętność dostosowania się i zaspokojenia potrzeb klientów wymaga jednak mocnych podstaw opartych na właściwym zarządzaniu. Dążąc do poprawy, należy uważnie rozpoznawać kluczowe elementy procesów i procedur zarządzania.

Trzy kluczowe koncepcje Adaptacyjnego Zarządzania Projektem

W pierwszej kolejności: Trzy filary zarządzania projektami

Ogromne doświadczenie zdobyte przez lata działalności naszej firmy w branży lokalizacyjnej i tłumaczeniowej zaowocowało powstaniem szeroko znanej koncepcji: trzech filarów zarządzania projektami. Kiedy stanęliśmy przed poważnymi wyzwaniami, zaczęliśmy od podstaw i określiliśmy te trzy elementy. Następnie wdrożyliśmy skuteczne odpowiedzi na postawione zadania. Przyjrzyjmy się bliżej tym trzem elementom: Procesy, zasoby i ludzie.

Procesy .

Procesy powinny być należycie określone i przestrzegane. To jednak nie wystarczy: procesy te powinny być łatwe do dostosowania do ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego. Sztywne procedury mogą przynieść tyle samo szkody, co te kiepskie; mają na celu zapewnienie wystarczającej kontroli, aby móc śledzić wcześniej zdefiniowane procesy, a jednocześnie pozwolić na pewne zmiany i rozbieżności w ostatniej chwili.

Zasoby

Efektywne zarządzanie plikami odbywa się w dużej mierze niezauważalnie - chyba że coś pójdzie nie tak i rozpocznie się poszukiwanie brakującego pliku. Służby językowe koncentrują się na właściwej obsłudze plików: od ich konwersji, poprzez przechowywanie i śledzenie wielu zmian, aż po dystrybucję odpowiednio przygotowanych dokumentów docelowych.

Ludzie

Nie trzeba dodawać, że to ludzie stoją za każdym pomyślnym zakończeniem projektu. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i wkładu ze strony różnych specjalistów; upewnij się, że ich komunikacja jest łatwa i skuteczna. Wydawać by się mogło, że wszystko sprowadza się do zapewnienia wszystkim równego dostępu do dokumentów, umożliwienia im również przekazania cennych informacji zwrotnych i wprowadzenia zmian.

Trzy filary - kamień węgielny dla zarządzania projektami

Należy podkreślić jedną rzecz: prosperujące zarządzanie projektami opiera się na tych trzech elementach. Nie jest to dużo bardziej skomplikowane, niż kontrolowanie harmonogramów, przy czym konkretny PROCES jest wykorzystywany w odniesieniu do posiadanych ZASOBÓW, we współpracy z odpowiednimi LUDŹMI. Zasadniczo, udane zarządzanie projektami stanowi doskonałe połączenie tych trzech aspektów.

Po co zawracać sobie tym głowę?

Jeśli chodzi o utrzymanie równowagi w biznesie, należy pamiętać, że jeden zły ruch może spowodować, że wszystko się przewróci. Za każdym razem, gdy jeden z tych filarów pozostaje słabo rozwinięty lub ulega stałemu pogorszeniu, wszystkie zadania przekazane kierownikom projektów stają się nudne i nieefektywne. Niezrównoważony system uniemożliwia bezproblemowe przypisanie poszczególnych zadań dostępnym specjalistom, dopasowanie wymagań klienta do oferowanych usług, a także zarządzanie aspektem finansowym poprzez wybór odpowiedniego stosunku budżetu do ceny. Nie wystarczy umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego: konieczna jest zmiana sposobu myślenia. Przełomowy, który podejmuje dalsze działania w oparciu tylko o te trzy filary.