Perfect PM - część 1

blog_2

Jakie cechy powinny charakteryzować dobrego kierownika projektu tłumaczeniowego?

Na jakość tłumaczenia wpływa nie tylko oprogramowanie, ale również sposób zarządzania projektem przez kierownika.

Zarządza on każdym etapem pracy, od jej rozpoczęcia do zakończenia. W przypadku współpracy z klientami Westart często pytają nas o umiejętności oraz mocne i słabe strony naszych kierowników. Dobry kierownik projektu jest gwarancją satysfakcji klienta.

Mając kilkuletnie doświadczenie wynikające z roli kierownika projektu i zwykłego pracownika, stworzyłem listę najważniejszych cech, które powinny charakteryzować każdego dobrego kierownika projektu tłumaczeniowego.

Wielozadaniowość - nikogo nie zdziwi fakt, że dzień osoby odpowiedzialnej za projekt tłumaczeniowy jest wypełniony pracą. Koordynacja zadań tłumaczy, nadzór i zarządzanie wieloma projektami w różnych językach to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o codzienne czynności. Dobry kierownik projektu skutecznie zarządza ludźmi i elementami projektu. Jest w stanie wykonać wiele zadań w krótkim czasie i odpowiednio koordynować wszystkie etapy pracy. Wielozadaniowość osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem ma nie tylko ogromny wpływ na sukces pracy, ale także na pozycję i postrzeganie kierownika przez kolegów.

zdolności komunikacyjne

Umiejętności komunikacyjne - bez wątpienia terminowość i wyniki projektów tłumaczeniowych zależą od jasności komunikatów i czasu ich emisjiBycie kierownikiem projektu tłumaczeniowego wymaga umiejętności skutecznego komunikowania się, aby zrozumieć swojego klienta i być w stanie kierować zespołem tłumaczy.

Dobre umiejętności rozwiązywania problemów - jak w rzeczywistości - mogą pojawić się w projekcie. Podczas tłumaczenia liczy się sposób, w jaki kierownik projektu rozwiązuje problemy i w jaki przyczyni się do wzmocnienia relacji biznesowych.

Krótko mówiąc, dobry kierownik znajduje lub tworzy rozwiązania i nie wymyśla wymówek. Nawet jeśli ma do czynienia z długotrwałym, żmudnym projektem, powinien myśleć nieszablonowo i dostarczać rozwiązań, które przyniosą wymierne korzyści dla wszystkich zainteresowanych.