Jak skrócić czas zarządzania projektem?

blog_2

Jak szybko i jak bardzo - dwa kluczowe aspekty do rozważenia przy zleceniu tłumaczenia

Po wysłaniu tekstu do wyceny, klienci są zainteresowani głównie szacowanym czasem realizacji, jak również ceną usługi. O ile treść nie wymaga głębokiej wiedzy specjalistycznej, wykształcenie i doświadczenie tłumacza ma znacznie mniejsze znaczenie w porównaniu do czasu i środków finansowych potrzebnych do realizacji zlecenia. O ile kwestie finansowe są złożone i możliwość ich wpływania na nie może być ograniczona, o tyle można zastosować wiele strategii w celu kontroli czasu zarządzania projektem. Choć na początku może się to wydawać nieco przytłaczające, zazwyczaj sprowadza się to do niewielkiej zmiany w codziennych czynnościach; jedna zaoszczędzona minuta może mieć ogromny wpływ.

Pomyśl zanim zaczniesz działać - dokładne planowanie przed wdrożeniem

Wdrożenie wszystkich strategii powinno stanowić ostatni krok w kierunku przyjęcia zmian. Taki przełomowy moment powinien być poprzedzony starannym rozważeniem za i przeciw, precyzyjnym oszacowaniem czasu, ustaleniem planu rozwoju i przygotowaniem pracowników do dalszych zmian. Same te zadania będą prawdopodobnie wymagały niezliczonej ilości godzin badań, planowania i dalszego kształcenia pracowników. Chociaż dyrektor generalny może być mózgiem wszystkich tych rewolucyjnych zmian, będą oni potrzebowali stałego wsparcia ze strony swoich pracowników. Mając to na uwadze, powinniśmy teraz przejść do odpowiedzi na najbardziej intrygujące pytanie - czy możliwe jest nawet skrócenie czasu zarządzania projektem?

skrócenie czasu zarządzania projektem

Podstawy szacowania czasu zarządzania projektami i dostrzegania pola do zmian

Szacunki powinny być traktowane jako nic innego, jak zwykłe wyobrażenie o oczekiwanym wyniku. Czas potrzebny na zarządzanie projektem powinien być zawsze przedstawiany klientowi po podzieleniu zadania na mniejsze części, przypisaniu ich realizacji do poszczególnych pracowników i wreszcie oszacowaniu czasu potrzebnego na pomyślne zakończenie poszczególnych etapów. Skrupulatne badania są niezbędne przed wdrożeniem rewolucyjnych zmian - i właśnie dlatego należy zawsze dobrze przyjrzeć się ich przeszłości (lub nawet cofnąć się o kilka kroków), zanim nastąpi skok do przodu. Staranne śledzenie zarówno zakończonych sukcesem, jak i nieudanych zleceń może dostarczyć bezcennych informacji na temat etapów, które bardzo potrzebują poprawy. Wiele zależy od samego kierownika projektu - jeśli opóźnia on swoje obowiązki, stale zmaga się z zarządzaniem czasem i ustalaniem priorytetów zadań oraz uważa, że terminowe wykonanie przydzielonych mu zadań jest dość trudne - być może jest to część szerszego zagadnienia wymagającego dokładniejszego zbadania.

Siła napędowa Twojej firmy - niezawodni, punktualni i kompetentni współpracownicy

Przechodząc do zakończonych projektów, każdy kierownik projektu jest w stanie wskazać na pozornie łatwe zadanie, które stało się wielką katastrofą i koszmarem do pokonania. W rzeczywistości każdy projekt może przerodzić się w katastrofę, gdy w jego realizację zaangażują się utalentowani, a jednocześnie nierzetelni ludzie. Odpowiedni dobór współpracowników ma kluczowe znaczenie dla terminowej realizacji zlecenia, dlatego znalezienie godnych zaufania freelancerów lub wewnętrznych tłumaczy powinno być sprawą najwyższej wagi; to samo dotyczy korektorów, redaktorów i grafików. Zarządzanie terminami w sytuacji, gdy powodzenie przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od innych osób, może być trudne - może być jednak znacznie mniej stresujące i ryzykowne, gdy jest się otoczonym przez godnych zaufania profesjonalistów. Czas poświęcony na badania i działania z zakresu HR nigdy nie powinien być traktowany jako czas zmarnowany - na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Skrócenie czasu zarządzania projektami - chodzi o ludzi

Poza nieprzewidzianymi okolicznościami, które równie dobrze mogą utrudniać realizację projektów zaplanowanych w najbardziej szczegółowy sposób, to właśnie wiedza, doświadczenie i umiejętności lingwistów stanowią podstawę udanej realizacji zlecenia. Docenienie pracy profesjonalistów pomaga w nawiązaniu długotrwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji w miejscu pracy. Czas realizacji zlecenia opiera się na osobistych możliwościach tłumacza, potrzebie dalszej korekty i edycji, a także biegłości kierownika działu tłumaczeń - wszystko to w dużej mierze zależy od zadań wykonywanych przez ludzi. Poznaj dokładnie swoich współpracowników, ich doświadczenie zawodowe, które może im pomóc przy danym tłumaczeniu, preferencje wobec tekstów prawnych, naukowych czy literackich, wykształcenie w innych dziedzinach niż językoznawstwo, a wszystko to znacznie skróci czas poświęcony na badanie bazy danych i znalezienie najbardziej odpowiedniego tłumacza dla danego projektu. Mając tak niewielką kontrolę nad różnymi etapami realizacji projektu, jak to tylko możliwe, powinniśmy jak najlepiej wykorzystać wszystko, na co możemy mieć realny wpływ.