Systemy zarządzania tłumaczeniami (TMS)

blog_2

Docenienie osób odpowiedzialnych za terminową realizację zleceń - kierowników projektów

Tłumaczenie. To, co widzimy jako efekt końcowy, to w rzeczywistości wspólny wysiłek kilku specjalistów. Praca tłumacza, weryfikatora czy niezależnego konsultanta jest postrzegana jako kompletna całość. Niewiele osób zastanawia się nad prawdziwym wysiłkiem niezbędnym do przygotowania wysokiej jakości tłumaczenia. Istnieją profesjonaliści, którzy bardzo dobrze znają te kolejne etapy. Kierownicy projektów. Dzięki nim wszystkie etapy realizacji zlecenia przebiegają bezproblemowo, przynosząc niezwykłe rezultaty. Mimo to, bez względu na to, jak dobrzy są w tym, co robią, ci profesjonaliści zasługują na pomoc. Systemy zarządzania tłumaczeniami są w tym przypadku idealnym rozwiązaniem. Zbadajmy bliżej to niesamowite narzędzie.

Czym są systemy zarządzania tłumaczeniami i kto powinien z nich korzystać?

Dla większości biur tłumaczeń projekty przygotowywane przez jedną osobę należą do przeszłości. Zazwyczaj stoją one przed złożonymi zadaniami, wymagającymi wysiłku wielu specjalistów. Osoby te tworzą zespoły współpracujące przy danym projekcie - tylko po to, by jeszcze bardziej skomplikować sprawy kierownikowi projektu. Systemy zarządzania tłumaczeniami mają za zadanie pomóc kierownikom projektów nadzorować realizację zleceń, śledzić postępy i na bieżąco informować o budżecie. Może się wydawać, że tylko osoby pracujące w branży odnoszą korzyści z wprowadzenia TMS do swojej codziennej rutyny pracy. Nie można się bardziej mylić - klienci również odczuwają pozytywne efekty jego stosowania. Możliwość skrócenia czasu realizacji, oferowania atrakcyjniejszych cen, a także informowanie klienta na bieżąco o aktualnych postępach w realizacji zamówienia to jedne z najbardziej wyraźnych usprawnień.

TMS

Integracja wielu funkcjonalności i zbliżenie współpracowników

Jeszcze kilka lat temu niemożliwe byłoby zgromadzenie wszystkich specjalistów zaangażowanych w dane zlecenie bez zaproszenia ich do biura. Systemy zarządzania tłumaczeniami sprzyjają bezpośredniej komunikacji pomiędzy wszystkimi współpracownikami, służąc jako skuteczne narzędzie skracające czas realizacji zlecenia. Kierownik projektu nie działa już jako pośrednik kontrolujący korespondencję, a tłumacze i korektorzy mają możliwość niezwłocznej wymiany opinii. Koordynacja pracy specjalistów ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnej realizacji zadania, jednak może być zbyt czasochłonna - zwłaszcza w przypadku licznych projektów.

Korzyści płynące z systemów zarządzania tłumaczeniami wykraczają daleko poza aspekt przepływu pracy. Podstawy terminologiczne i pamięci tłumaczeniowe sprzyjają spójnemu stosowaniu preferowanej terminologii. Dostęp do tak obszernego zasobu jest również pomocny dla nowoprzybyłych. Otrzymują oni natychmiastowe informacje o wymaganiach klienta, wykorzystywanym rejestrze języków i wymaganym leksykonie, co pozwala uniknąć nieprzewidzianych problemów. Taki materiał referencyjny jest szczególnie przydatny, gdy myślimy o lojalnych klientach, ponieważ chcemy zapewnić im niezawodne usługi o wysokiej jakości. Osiągnięcie jednolitości leksykonu jest również ważne dla klientów, którzy traktują swoją terminologię jako poważną sprawę i uważają ją za część swojej marki. W przypadku powtarzalnych dokumentów składanych przez tego samego klienta, gdy przepustowość tłumaczenia jest stosunkowo wysoka, pamięci tłumaczeniowe i bazy terminologiczne są bezcenne.

Systemy zarządzania tłumaczeniami zapewniają również cenny wgląd w statystyki. Można śledzić finanse firmy, aktualne dane dotyczące dostępnego budżetu, przeszłych i bieżących wydatków, a także miesięcznych kosztów stałych. Możesz precyzyjnie przewidzieć przyszłą kondycję finansową przedsiębiorstwa. W razie potrzeby możesz z wyprzedzeniem zaplanować niezbędne korekty, zapobiegając w ten sposób potencjalnej katastrofie.

Zarządzaj swoimi projektami tłumaczeniowymi bez wysiłku, sprawnie i efektywnie

W idealnym świecie kierownik projektu skupiałby się na jednym lub dwóch zadaniach. Następnie nadzorowałby każdy etap ich realizacji. Rzeczywistość zmusza nas jednak do przyjęcia wielozadaniowego podejścia. Menedżer projektu zwykle nadzoruje wiele zadań, w których uczestniczy wielu specjalistów. Utrzymanie wszystkiego pod kontrolą jest samo w sobie wyzwaniem. Ciągle brakuje im czasu i są oni przytłoczeni powierzonymi zadaniami. Nikt nie jest w stanie efektywnie pracować w takich warunkach. Ułatwienie im życia poprzez wprowadzenie systemu zarządzania tłumaczeniami to ogromny skok w lepszą przyszłość.