7 Sposoby budowania relacji między kierownikami projektów a dostawcami

blog_2

Im więcej doświadczenia zdobywasz w dziedzinie biznesu, tym bardziej oczywiste staje się to, co sprowadza się do: relacji. Niezależnie od tego, czy jest to relacja pomiędzy współpracownikami, pracownikami i pracodawcami, producentami i klientami, zawsze jest jedna rzecz wspólna dla wszystkich tych więzi biznesowych: kontakt. Ponieważ usługi językowe opierają się na zaspokajaniu najbardziej podstawowej potrzeby ludzkiego kontaktu, związek łączący tłumaczy i ich klientów jest daleki od zwykłego.

Jako kierownikowi projektu, powierza się Państwu cenne zadanie pielęgnowania relacji ze sprzedawcami; choć może to być tak proste, jak zapewnienie odpowiedniego uznania dla ich wysiłków językowych, zdecydowanie powinni Państwo poświęcić czas na zapewnienie im wystarczającego wsparcia i uznania. Choć wszystko to może wydawać się nieco przesadzone, należy pamiętać, że to właśnie ich praca stanowi podstawę wyjątkowej jakości Twojej firmy i gwarantuje satysfakcję klientów. Siedem kroków wymienionych poniżej posłuży jako źródło inspiracji dla Państwa wysiłków w pielęgnowaniu relacji pomiędzy kierownikami projektów a dostawcami.

1. Przydzielenie pracy w trybie spot-on jest kluczowe

W każdym przypadku jest to niewielka grupa wiarygodnych i godnych zaufania tłumaczy, o których natychmiast myślimy podczas przydzielania zadań. Możemy jednak znaleźć się w błędnym kole, w którym nasi niezawodni specjaliści językowi są stale przeciążeni, co ogranicza szanse na zdobycie wiedzy nowych lingwistów. Taki sposób dystrybucji zasobów może łatwo doprowadzić do katastrofy, ponieważ nie jesteś w stanie określić dostępności tłumaczy ani ich aktualnych zadań. Zawsze pamiętaj, że nawet wiarygodny specjalista nie jest w stanie zapewnić satysfakcjonujących wyników, będąc stale przepracowanym.

2. Zapewnij odpowiednie zasoby dla swoich dostawców

Współpraca wymaga, aby obie strony były w równym stopniu zaangażowane w realizację projektu; nie inaczej jest w przypadku branży tłumaczeniowej. Oczekuje się, że dostawcy będą osiągać znakomite rezultaty, jednak nie tylko oni dążą do osiągnięcia zadziwiającej jakości. To do Państwa należy zapewnienie wygodnego sposobu przekazywania zadań, odbierania gotowych tłumaczeń i komunikowania się z dostawcami - i to właśnie w tym momencie przydaje się Portal Dostawców.

3. Wyraźnie ustalaj terminy - i przestrzegaj ich

Przed zleceniem jakichkolwiek prac, postaraj się omówić zarówno czasowe jak i finansowe aspekty zakończenia projektu. Szanujcie dostępność i nakład pracy każdego z partnerów, komunikujcie w przejrzysty sposób, co należy przygotować do danego momentu; upewnijcie się, że wszyscy zaangażowani w projekt są świadomi tych terminów. Stworzenie centrum informacyjnego zawierającego dane dotyczące dostępności dostawców i przydzielonych zadań jest niezbędne.

współpraca ze sprzedawcami

4. Położyć kres niekończącym się konfliktom pomiędzy tłumaczami a korektorami

Nie trzeba długo czekać na nieszczęśliwą grę z obwinianiem; nagle wszyscy zostajecie uwięzieni w błędnej rozmowie pełnej proponowanych zmian i odrzucenia - takiej, która nie prowadzi do żadnych rozstrzygających rozstrzygnięć. Zadbajcie o to, aby używane słowa były profesjonalne i aby nie były w nich poruszane żadne sprawy osobiste; używajcie zwięzłych i jasnych komunikatów, aby przekazać swoje opinie. Ostatecznie, ogólny cel powinien zawsze pozostać ten sam: zapewnić satysfakcjonujące wyniki dla klienta.

5. Nie należy lekceważyć siły informacji zwrotnej

Ponieważ każde zadanie wymaga czasu i wysiłku, niedocenianie pracy dostawców jest nie do przyjęcia. Zawsze podawaj zwięzłe informacje dotyczące danego zadania; niezależnie od tego, czy są one pozytywne czy negatywne, informacja zwrotna pomaga wzmocnić Twoją siłę roboczą i zwiększyć jej motywację.

Przeczytaj więcej: 7 Sposoby budowania relacji między kierownikami projektów a dostawcami>>

6. W kontaktach ze sprzedawcami zawsze staraj się mieć osobisty charakter.

Wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań w branży tłumaczeniowej robi ogromną różnicę, jeśli chodzi o zwiększenie efektywności codziennej pracy. Na dłuższą metę nie zbuduje to jednak relacji opartych na zaufaniu z Twoimi dostawcami. Pamiętaj: to oni są siłą Twojej firmy, zasługują na to, aby otrzymywać spersonalizowane, uprzejme wiadomości.

7. Pamiętaj o terminowych płatnościach

Dla wielu specjalistów wśród Państwa dostawców, ich usługi stanowią główne źródło dochodów. Zapewnienie terminowego wynagrodzenia jest jednym z kluczowych aspektów w budowaniu rzetelnej współpracy.