Jak weryfikować tłumaczenia?

blog_2

Opanowanie właściwych umiejętności w zakresie weryfikacji tłumaczenia bez podważania kompetencji językowych

Głównym celem weryfikacji tłumaczeń jest zapewnienie klientom firmy rzetelnej i bezbłędnej obsługi językowej, którą można by uzyskać jedynie w wieloetapowym procesie realizacji obejmującym kompleksową procedurę zapewnienia jakości. Czynności weryfikacyjne wykonywane są w celu zapewnienia jak najbardziej pozytywnych doświadczeń i opinii użytkowników - a w rzeczywistości nie mają absolutnie nic wspólnego z obniżeniem oceny czyichś osiągnięć lub zakwestionowaniem ich wiedzy. Początkujący dyrektorzy generalni i kierownicy projektów mogą być nieco przytłoczeni samym nakładem pracy koniecznym do pomyślnej realizacji zlecenia tłumaczeniowego; dlatego też jesteśmy tu po to, aby w kilku prostych krokach przejść i wyjaśnić cały proces.

Ustalenie jasnych granic i określenie dokładnego zakresu obowiązków związanych z pracą

Liczne nieporozumienia między tłumaczami a korektorami wynikają z braku wyraźnego przekazania zadań. Prawdopodobnie w trakcie naszej kariery zawodowej spotkamy się z różnymi profesjonalistami, których nadmiar stanowi dość liczną grupę potencjalnych współpracowników; choć są oni bardzo nastawieni na sukces i ambitni, ich dążenie do perfekcji może okazać się nie do zniesienia dla tłumaczy. Upewnij się, że obaj specjaliści dobrze wiedzą, co leży w ich zakresie obowiązków. Upewnić się, że korektorzy proponują alternatywne rozwiązania, a nie narzucają tłumaczom opinii, co wyraźnie podważa ich umiejętności i poniża osiągnięcia. Weryfikacja powinna być zawsze zorientowana na klienta, służąc jednocześnie jako źródło konstruktywnej krytyki dla specjalisty językowego - przynosząc korzyści zarówno lingwistom, jak i właścicielom biur tłumaczeń.

tekst zweryfikować

Rozważyć wprowadzenie narzędzi CAT - i dostrzec korzyści z ich stosowania podczas weryfikacji tekstu

Narzędzia CAT są zazwyczaj ściśle związane z zadaniami wykonywanymi przez tłumacza, a tylko kilku specjalistów ma świadomość ich możliwości korekty i weryfikacji. Agencje, które traktują rozwiązania z zakresu tłumaczeń w chmurze jako podstawę swoich działań, zazwyczaj wykorzystują jej cechy, aby zapewnić bezproblemowy przepływ informacji między tłumaczami a weryfikatorami, umożliwiając nawet dwuetapową weryfikację jednego tekstu. Nawet ich podstawowe, internetowe wersje umożliwiają profesjonalistom dodawanie komentarzy, osadzanie sugestii w tekście w trybie śledzenia zmian oraz przeglądanie listy zmian wprowadzonych w tekście przez specjalistów uczestniczących w projekcie. Co najważniejsze, wszystkie te procesy odbywają się bezpośrednio pomiędzy specjalistami, bez angażowania kierownika projektu w przepływ informacji, co pomaga w znacznym skróceniu czasu realizacji, a w konsekwencji zwiększa wydajność tłumaczenia.

Błędy ortograficzne, błędy gramatyczne - co jeszcze można zweryfikować?

Jakość tłumaczenia można znacznie poprawić, wprowadzając profesjonalne usługi weryfikacyjne: należy jednak pamiętać, że choć specjaliści nie powinni ingerować w terminy techniczne czy specjalistyczne zagadnienia, to chętnie sprawdzają kompletność dostarczonego tłumaczenia. Zastosowanie narzędzi CAT eliminuje ten problem: pominięcie niepełnych segmentów uniemożliwia przekazanie tłumaczenia kierownikowi projektu koordynującemu cały zespół. Jeśli nasza działalność zawodowa koncentruje się głównie na edycji plików .docx, to zawsze należy poprosić korektora o porównanie tekstów źródłowych i docelowych, tak aby miały one porównywalną długość i zawierały te same informacje. Jest rzeczą oczywistą, że zadowolenie klienta jest sprawą najwyższej wagi - i jest mało prawdopodobne, aby docenił on terminową realizację niezrealizowanego zamówienia.

Ułatwianie procesu weryfikacji i zapewnianie skutecznej gwarancji jakości

Solidne zapewnienie jakości to w rzeczywistości pierwszy krok w kierunku niezrównanej jakości usług, dzięki któremu dane biuro tłumaczeń wyróżnia się na tle konkurencji; zaskakujące jest zatem, jak wielu przedsiębiorców w rzeczywistości nie zdaje sobie sprawy z prawdziwego potencjału, jaki drzemie w tym etapie realizacji zlecenia. Weryfikacja służy jako narzędzie umożliwiające terminowe dostarczenie kompletnych tłumaczeń o wyjątkowej wartości i w żadnym wypadku nie powinna być traktowana jako miernik czyjejś wartości i talentu. Nawet jeśli znalezienie właściwej równowagi pomiędzy udzielaniem przydatnych wskazówek a (przypadkowym) obrażaniem kogoś może być trudne, warto pracować nad tą niezwykłą relacją w miejscu pracy - może ona bowiem przynieść ogromne korzyści.