Jak działają biura tłumaczeń - część 2

blog_2

Jak widzisz, nad twoim tłumaczeniem pracuje cała grupa osób. Wszystko po to, aby upewnić się, że są Państwo zadowoleni z jakości tekstu.

Jak wygląda proces tłumaczenia?


Proces tłumaczenia jest zazwyczaj podzielony na cztery etapy:

Wycena zlecenia - przeprowadzana jest przez kierownika projektu.

W drugim etapie kierownik projektu zapoznaje się z treścią dokumentów, które otrzymał od klienta. Następnie przypisuje te dokumenty odpowiednim tłumaczom. Są to zazwyczaj osoby, które znają język docelowy tekstu i dobrze znają dany temat.

Po przetłumaczeniu tekstu, jest on wysyłany do drugiego tłumacza, który go redaguje. Redaktor sprawdza ustęp po ustępie dokumentu, aby upewnić się, że żadna część tekstu nie została zagubiona podczas tłumaczenia. Dokonuje również oceny tekstu, aby upewnić się, że nie zmieniono jego znaczenia na i że wybrano odpowiednie terminy.

tłumacz

Po weryfikacji tekstu przez drugiego tłumacza, jest on wysyłany do ostatecznej korekty. Zarówno redaktor, jak i korektor powinni być rodzimymi użytkownikami danego języka. Projekt jest nadzorowany przez jego kierownika, który czuwa nad dotrzymaniem terminu. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że tłumacze nie zakończą pracy w terminie, kierownik projektu może przydzielić więcej osób do Twojego tłumaczenia.

Właściwa organizacja czasu jest poważnym wyzwaniem dla biur tłumaczeń, gdy wiele zleceń jest realizowanych w tym samym czasie. W przypadku bardzo wielu projektów napotykamy na problemy z dostępnością tłumaczy, co powoduje niezadowolenie klienta. Staramy się unikać takich sytuacji i stale poszukujemy nowych, ambitnych tłumaczy, którzy mogą zaoferować tłumaczenia wysokiej jakości.

W celu poprawy jakości tłumaczeń, biura tłumaczeń stale wdrażają procedury mające na celu ułatwienie współpracy i przyspieszenie procesu. Dzięki temu otrzymują Państwo jeszcze lepsze tłumaczenia i są jeszcze bardziej zadowoleni.