Co Organizacja Narodów Zjednoczonych zrobiła dla branży tłumaczeniowej?

blog_2

24 października państwa członkowskie na całym świecie będą obchodzić Dzień Narodów Zjednoczonych. Data ta upamiętnia rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. Dokument ten został ratyfikowany przez państwa członkowskie, w tym pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby oficjalnie założyć Organizację Narodów Zjednoczonych. Jej celem było (i nadal jest) promowanie jedności, aby zapobiec kolejnym konfliktom na skalę II wojny światowej.

Ile krajów jest członkami ONZ?

Kiedy powstała w 1945 roku, ONZ liczyła 51 państw członkowskich. Od tego czasu organizacja bardzo się rozrosła. Dziś liczy 193 państwa członkowskie i jest największą i najpotężniejszą organizacją międzyrządową na świecie.

Jakie są oficjalne języki ONZ?

Siedziba główna ONZ znajduje się w Nowym Jorku, a dodatkowe biura główne w Genewie, Nairobi i Wiedniu. Jeśli chodzi o języki urzędowe, jest ich sześć: arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański.

Niezależnie od tego, czy jest to dokument pisemny, czy spotkanie, ONZ stara się przekazać prawie wszystkie swoje sprawy jednocześnie w tych sześciu językach. Jest to ogromne przedsięwzięcie, do którego realizacji zaangażowany jest zespół tłumaczy ustnych i pisemnych.

Na przestrzeni lat rozważano nadanie statusu języka urzędowego ONZ kilku innym językom. Są to: bengalski, hindi, malajski, portugalski, suahili i turecki. Części ONZ już teraz używają tych języków rutynowo. Na przykład UN News (oddział ONZ zajmujący się mediami) tłumaczy swoje aktualizacje na język portugalski. Jednak w chwili pisania tego tekstu pozostaje tylko sześć języków urzędowych.

ONZ i tłumaczenia

Przy tak silnym przywiązaniu do wielojęzyczności w sercu, ONZ każdego roku wykonuje ogromną ilość tłumaczeń. Jednostki przetwarzania tekstu ONZ tłumaczą ponad 450 000 stron rocznie. Wiele z nich jest tłumaczonych na sześć języków urzędowych, choć oryginały niekoniecznie są napisane w jednym z tych sześciu języków. W związku z tym ONZ jest zobowiązana do utrzymywania dużego i zróżnicowanego działu tłumaczeń w celu promowania wielojęzyczności, która jest częścią jej głównego etosu.

Trudności tłumaczeniowe w ONZ

Oczywiście tłumaczenie dokumentów na taką skalę nie jest pozbawione trudności. Journal of Specialised Translation, który został stworzony jako forum dla tłumaczy i badaczy zajmujących się tłumaczeniami specjalistycznymi, zauważa, że jedną z drażliwych kwestii jest,

"...jak tłumacz odróżnia celową nieprzejrzystość, która jest wyrazem politycznego i często z trudem wywalczonego kompromisu, od niezamierzonej nieprzejrzystości, która powstaje, gdy osoby redagujące oryginalny tekst używają języka, który nie jest ich językiem ojczystym".

Ponadto, ze względu na ogromną potrzebę dokładności i krótkie terminy realizacji tłumaczeń, praca ta jest naprawdę wymagająca.

Znaczenie języka

Różnorodność językowa jest tak istotnym elementem etosu ONZ, że organizacja ogłosiła w 2010 r., że będzie promować sześć "dni językowych" każdego roku - jeden dla każdego z języków urzędowych, rozłożonych w ciągu roku.

Ponadto od 1999 r. ONZ wyznacza osobę, która jest formalnym koordynatorem ds. wielojęzyczności. Jest to "wysoki rangą urzędnik Sekretariatu, który koordynuje kwestie związane z wielojęzycznością w całym Sekretariacie".

Większość innych organów międzynarodowych i międzyrządowych przyjęła jeden lub dwa języki, po prostu po to, aby ułatwić sobie funkcjonowanie. Na przykład Wspólnota Narodów, która jest kolejnym co do wielkości ugrupowaniem międzynarodowym po ONZ, używa tylko angielskiego jako języka urzędowego. Jednak zaangażowanie ONZ na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa zdecydowanie uzasadnia jej dążenie do zachowania wielojęzyczności. Przejście na jeden język byłoby złym sygnałem politycznym i oznaczałoby faworyzowanie państw członkowskich, które posługują się wybranym językiem. W związku z tym zdumiewające wielojęzyczne osiągnięcia ONZ będą kontynuowane - co wszyscy, którzy pracują w branży tłumaczeniowej, mogą świętować w tym roku w Dniu Narodów Zjednoczonych!