Redukcja ryzyka wdrożenia poprzez elastyczność i zarządzanie zmianami!

blog_2

Z XTRF możesz pracować tak, jak jesteś do tego przyzwyczajony, po prostu lepiej.

Wdrożenie XTRF składa się z audytu, który ma na celu udokumentowanie Państwa bieżących procesów, a następnie odzwierciedlenie ich w naszym systemie.

Wdrożenie nowego systemu jest zmianą i musi być zarządzane, aby zakończyło się sukcesem".

Płynne przejście ludzi, zespołów i procesów do nowego środowiska pracy

Zarządzanie zmianą postrzegamy jako naszą kluczową kompetencję zawodową. Dla każdego klienta wdrożenie XTRF jest istotną zmianą w jego działalności i procesach. Oferujemy nasze pełne wsparcie, wgląd i doświadczenie w prowadzenie organizacji przez płynne przejście i udane wdrożenie XTRF.

Każdy klient jest inny

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania do zarządzania głównym biznesem to duża decyzja. W XTRF w pełni doceniamy wagę i konsekwencje tej decyzji. Rozumiemy również, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich. Dlatego też, jako kluczowy element wdrożenia naszego produktu, przeprowadzamy Państwa przez etap wdrożenia, aby najpierw udokumentować Państwa unikalne procesy, a następnie odzwierciedlić je w naszym systemie.

Nasze procedury wdrożeniowe

- Dokumentuj swoje procesy biznesowe

- Określenie wszystkich niepisanych zasad i powszechnie stosowanych skrótów, które są szkodliwe dla wyników końcowych

- Egzekwowanie bardziej rygorystycznych zasad i odpowiedzialności

- Zapewnienie przejrzystości i wymierności procesu

- Pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o twarde fakty

- Stwórzcie w naszym systemie odzwierciedlenie waszych procesów