Rodzaje tłumaczeń pisemnych, ustnych i zwykłych

blog_2

Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenie pisemne jest jednym z najczęściej spotykanych typów. Ten rodzaj tłumaczenia może wydawać się najłatwiejszy, ponieważ pracujesz z tekstem pisanym. Jednak to, że posiadasz umiejętność zarządzania czasem i korzystasz z pomocnych narzędzi, nie oznacza, że potrzebujesz mniej wiedzy, zaangażowania czy doświadczenia. Tłumaczenia pisemne, podobnie jak inne rodzaje tłumaczeń (tłumaczenia ustne, tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia konsekutywne lub symultaniczne), wymagają od tłumacza wiedzy, profesjonalizmu i poświęcenia. Aby sklasyfikować tłumaczenia, musimy wziąć pod uwagę różne kryteria, takie jak aspekt prawny, autor lub źródło tłumaczenia oraz rodzaj tłumaczonego tekstu.

Tłumacze przysięgli mogą wykonywać tłumaczenia przysięgłe i zwykłe.

Te dwa rodzaje tłumaczeń różnią się tym, że tłumaczenie przysięgłe jest wykonywane przez uprawnionego tłumacza i ma bardziej sformalizowany format (poświadczenie i podpis każdej strony, wpis do repozytorium, tłumaczenie dla każdego elementu dokumentu), dzięki czemu nadaje się do celów prawnych i urzędowych (sądy i urzędy, policja i jednostki administracyjne).

Wyjaśnienie: Tłumacz przysięgły musi być osobą zaufania publicznego. Specjalizuje się w tłumaczeniu ważnych dokumentów, takich jak dokumenty urzędowe czy procesowe. Ma prawo do poświadczania cudzych tłumaczeń lub odpisów dokumentów.

Tłumacz przysięgły większość swojego czasu spędza na tłumaczeniu różnego rodzaju dokumentów, w tym aktów urodzenia, aktów zgonu i aktów małżeństwa. Przekłada również inne teksty, takie jak zezwolenia, testamenty czy pisma sądowe. Tłumaczenie zwykłe charakteryzuje się tym, że ma taką samą wartość merytoryczną jak tłumaczenie przysięgłe, ale bez walorów prawnych. Oba rodzaje tłumaczeń przekładają tekst z języka obcego (źródłowego) na język polski i odwrotnie. Należy zaznaczyć, że tłumaczenia zwykłe są tak samo ważne jak tłumaczenia przysięgłe.

Oferta na tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie maszynowe

Szybki postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami każdego dnia, jest widoczny w niemal każdym aspekcie naszego życia, w tym w branży tłumaczeniowej. Rasa ludzka już od dawna próbowała stworzyć maszyny, które pomogłyby nam zrozumieć inne języki bez konieczności ich dogłębnej znajomości. Jednak to właśnie technologia komputerowa pozwoliła na to, aby było to możliwe. Specjalistyczne programy komputerowe wyposażone w słownik i reguły gramatyczne potrafią przetłumaczyć tekst bez udziału człowieka. Najpopularniejsze z nich można znaleźć w Internecie. Wielokrotnie korzystaliśmy z google translator. Tłumaczenie maszynowe ma wiele zalet. Jedną z nich jest jego szybkość. Ten rodzaj tłumaczenia, choć szybki, nie jest tak dokładny jak profesjonalne tłumaczenie. Trudno o bardziej skuteczny sposób na szybkie nauczenie się języka obcego i zadowolenie się jego pobieżną znajomością.

Google Translator oferuje również tłumaczenia ustne na żywo. Nie są to tłumaczenia specjalistyczne. Opcja jest bardzo fajna, jeśli jesteśmy w sytuacji, w której musimy się porozumieć z kimś, kto mówi w obcym języku.

Tłumaczenia specjalistyczne

Ostatni rodzaj tłumaczeń wyróżniamy na podstawie stylu i treści tłumaczenia. Do tej kategorii zaliczamy teksty, które wykorzystują fachową terminologię z jednej konkretnej dziedziny. Jest to tłumaczenie, które jest dedykowane konkretnej branży lub dziedzinie naukowej i zawiera wiele terminów branżowych. Nie jest to dokładna definicja, ponieważ obejmuje wszystkie teksty, poza tymi, które cechuje wysoki poziom uogólnienia i prosta terminologia. Trudno jednak znaleźć lepsze określenie dla poruszanej tematyki. Ten rodzaj tłumaczenia, zarówno pod względem przekładu, jak i tłumaczenia ustnego, wymaga od tłumacza gruntownej znajomości tematu. Proces tłumaczenia jest taki sam jak w przypadku innych tłumaczeń. Tłumacz oczywiście w miarę pracy poszerza swoją wiedzę nie tylko z zakresu języków, ale również innych dziedzin. Ta wiedza jest jego największym atutem. Najpopularniejsze rodzaje tłumaczeń specjalistycznych to: techniczne, medyczne i marketingowe, prawne, ekonomiczne i naukowe. Istnieje wiele różnych rodzajów tłumaczeń, w zależności od branży. Nie ma zbioru norm dotyczących tłumaczeń specjalistycznych czy ustnych. Warto sprawdzić, jakie rodzaje tłumaczeń wykonują biura tłumaczeń. Możesz zobaczyć, jakie tłumaczenia specjalistyczne wykonuje nasze biuro ABC Translations. Oferta tłumaczeń specjalistycznych

Tłumaczenia techniczne wymagają od tłumaczy posiadania wykształcenia z zakresu nauk technicznych. Nie jest to jednak wystarczające. Ten rodzaj tłumaczeń charakteryzuje się precyzją, spójnością terminologiczną oraz schematycznością, która wynika z istoty (instrukcji lub specyfikacji) tłumaczonych tekstów. Tłumaczenia techniczne charakteryzują się absolutną dokładnością (każdy znak, symbol jest kluczowy) oraz sformalizowanym językiem. Oferta tłumaczeń technicznych

Nie inaczej jest w przypadku tłumaczeń medycznych. Nie wystarczy mieć dobre rozeznanie w medycynie. Potrzebna jest również pracowitość i odpowiedzialność.

Tłumaczenia marketingowe są bardziej elastyczne. Tłumacz ma większą swobodę, ale może mieć trudności z przetłumaczeniem sloganu lub tekstu, który wykorzystuje grę słów charakterystyczną dla innego języka niż polski. Aby sprostać temu wyzwaniu, trzeba wykazać się kreatywnością i znajomością realiów kulturowych, społecznych i politycznych grupy docelowej. Ten rodzaj tłumaczenia ma swoją własną nazwę: transkreacja lub tłumaczenie kreatywne.

Tłumaczenie prawnicze wymaga dużej wiedzy i wrażliwości. Dotyczy to zarówno lingwistyki, jak i informacji o różnych systemach prawnych. Język prawniczy jest skomplikowany i ma swoją własną logikę, która różni się od normalnej. Tłumacz, który nie rozumie jego subtelności, może zostać wyprowadzony na manowce. Ważna jest również precyzja, aby zmniejszyć możliwości interpretacyjne tłumaczonych dokumentów.

Usługi tłumaczeń prawnych

Tłumaczenie ekonomiczne (biznesowe) jest odmianą tłumaczenia prawniczego. Należy wykazać się znajomością języka biznesowego i tematyki. Niezbędne jest bycie na bieżąco z szybkimi zmianami w przepisach, a także z nowymi rynkami i ich wymaganiami. Tłumaczenie tekstów ekonomicznych wymaga dużej dyskrecji. Podczas gdy tłumaczy obowiązuje tajemnica zawodowa, klienci biznesowi wymagają poziomu poufności, który wykracza poza nią.

Tłumaczenie naukowe to termin odnoszący się do tekstów z zakresu nauk ścisłych i popularnych, zarówno artykułów, jak i większych publikacji. W tym przypadku na pierwszy plan wysuwają się wszystkie cechy tłumaczeń specjalistycznych. Tylko tłumacze z dużym doświadczeniem i wiedzą w danej dziedzinie mogą zagwarantować, że przekład będzie spełniał najwyższe standardy językowe i merytoryczne. Bardzo ważna jest również dokładna korekta i weryfikacja tekstu. Powinni to robić tłumacze, którzy znają język docelowy. Gwarancję dobrze wykonanej pracy otrzymają Państwo tylko wtedy, gdy skorzystają Państwo z usług tłumaczy posługujących się językiem docelowym.

Wszystkie rodzaje tłumaczeń są ważne w pracy profesjonalnego tłumacza przysięgłego. Aby zostać dobrym tłumaczem, trzeba mieć nie tylko głęboką znajomość języków. Trzeba również umieć wykazać się wrażliwością językową i zwracać uwagę na szczegóły.

Tłumaczenie konsekutywne

Opisane powyżej rodzaje tłumaczeń (tłumaczenia: specjalistyczne, przysięgłe czy inne) nie obejmują tłumaczeń, które kryją się pod nazwą tłumaczenia konsekutywne. Są to po prostu różne rodzaje tłumaczeń ustnych na żywo.

Ten rodzaj tłumaczeń ustnych wymaga dużej biegłości zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym. Takie tłumaczenia są niemożliwe bez doskonałej znajomości języka docelowego. Tłumacz podczas tłumaczenia stoi blisko prelegenta. Wymaga wysokiego poziomu koncentracji i dobrej pamięci.

W szczególności tłumaczenia konsekutywne są wykorzystywane w:

  • Spotkaniach biznesowych
  • Sesje szkoleniowe
  • prezentacje,
  • wizyty zagraniczne,
  • negocjacje,
  • Konferencje prasowe nazywane są również konferencjami prasowymi.

Podsumowanie

Bez wahania możemy powiedzieć, że tłumaczenia pisemne i ustne to bardzo trudna praca. Wymaga ogromnego poświęcenia i wiedzy ze strony tłumacza.

Pamiętajmy!!! Wybierając tłumaczy, czy to do tłumaczeń specjalistycznych, czy zwykłych, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko poziom ich wykształcenia, ale również opinie. Mam nadzieję, że uzyskali Państwo wystarczającą ilość informacji, aby skorzystać z naszego serwisu.