Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Iso 27001:2013 Zgodność z przepisami

blog_2

Informacja jest cennym zasobem

Majątek, który należy chronić

"W XTRF traktujemy i chronimy wszystkie dane naszych klientów jak własne."

"Planowany certyfikat pełnej zgodności z ISO 27001:2013: 30 listopada 2015."

ISO 27001:2013

Jest to uznana międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście danej organizacji. System ten zachowuje poufność, integralność i dostępność informacji poprzez zastosowanie procesu zarządzania ryzykiem i daje zainteresowanym stronom pewność, że ryzyko jest odpowiednio zarządzane. Standardowe najnowsze wersje są szczególnie przydatne dla firm działających w chmurze.

Certyfikacja zgodności

W XTRF rozpoczęliśmy proces certyfikacji zgodności z normą ISO 27001:2013.

Ten międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji jest prawdopodobnie najlepszym narzędziem do oceny poziomu dojrzałości procedur bezpieczeństwa w organizacji.

Wszystkie obszary objęte

Nasza polityka bezpieczeństwa obejmuje wszystkie aspekty związane z ochroną informacji. Obejmuje ona obszary

o prywatności, poufności i kwestiach bezpieczeństwa informatycznego lub technicznego. Obszary te są stale weryfikowane przez nasze wewnętrzne zespoły audytorów w celu uniknięcia wszelkich potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa.

Ciągłe doskonalenie

Jednym z wymogów normy, jest posiadanie procedury ciągłego doskonalenia procesów. To gwarantuje, że jako organizacja nie jesteśmy bezpieczni w jednym momencie, ale pokazuje, że XTRF jest i będzie bezpiecznym partnerem - teraz i w przyszłości.