Zwiększ swoją wydajność

blog_2

Zrób to szybciej!

Elastyczny projektant procesów

Jest to o wiele łatwiejsze niż inne narzędzia zarządzania projektami.

Zarządzanie projektami

Zamiast tasowania plików

"Ze wszystkim w jednym miejscu, nie będzie więcej czasu na szukanie informacji. Dzięki naszemu zaawansowanemu mechanizmowi wyszukiwania wszystkie informacje o Twojej firmie są dostępne za jednym kliknięciem".

Automatyczne notowania i fakturowanie

Szybkie i dokładne wyceny są jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia klienta. Nasz system dostarcza dokładny kosztorys oparty na Twoich stawkach i analizie CAT, dzięki czemu możesz dostarczyć klientowi dokument z wyceną w kilka sekund po otrzymaniu zapytania.

Szybki dostęp do profili sprzedawców

Czy ten sprzedawca jest odpowiedni do tej pracy? Jaki jest jego harmonogram? Czy mam możliwość wykonania kopii zapasowej? Nasz system zarządzania dostawcami zajmie się wyborem dostawcy dla Ciebie. Nasz system śledzi również historię wydajności dostawców za pomocą ankiety, która może być automatycznie wysyłana do klientów.

Rejestrowanie wysiłków i śledzenie marży projektu

Kluczem do rentownego projektu jest jego struktura kosztowa. Koszty zewnętrzne związane z dostawcami są jasne i przewidywalne, podczas gdy koszty wewnętrzne są znacznie trudniejsze do oszacowania. Koszty wewnętrzne są związane z ilością pracy wymaganej do zarządzania projektem, dlatego też wysiłek związany z pozyskaniem drewna dla każdego projektu jest kluczowy dla oszacowania rentowności.

Powtarzalne, ręczne prace sprowadzone do minimum

Zadania, które muszą być ciągle powtarzane, są nie tylko nudne, ale również podatne na błędy. Automatyzując szeroki zakres operacji, zwiększasz zarówno szybkość, jak i jakość. Zapewniamy odpowiednie narzędzia do wykonania zadania.

Lepszy czas realizacji

Skracamy czas realizacji projektu poprzez zastosowanie szerokiej gamy zautomatyzowanych mechanizmów. Należą do nich między innymi: wybór dostawcy na podstawie specjalizacji i dostępności, automatyczne przekazywanie zadań do kolejnego etapu projektu oraz udostępnianie wyników klientowi bezpośrednio po ostatnim etapie projektu.