DTP i korekta

blog_2

Korzystając z najnowszych technologii, przygotowujemy również materiały do reprodukcji poligraficznej. Oznacza to, że wykonujemy skład tłumaczeń, które następnie, drukowane i z zachowaniem organizacji graficznej, są wysyłane do drukarni. Dzięki naszemu oprogramowaniu i współpracy ze specjalistami w swoich dziedzinach, tłumaczymy broszury, książki, ulotki, katalogi, czasopisma i inne teksty informacyjne, biorąc na siebie odpowiedzialność za prace związane z tworzeniem i obróbką materiałów.

Oferujemy korektę przez Native Speaker. Nasze usługi korektorskie obejmują zarówno weryfikację stylistyczną, jak i gramatyczną danego tekstu. Wszelkie niespójności, błędy, takie jak niefortunne sformułowania i błędy gramatyczne, błędy ortograficzne, błędnie przetłumaczone słowa i inne rozbieżności językowe, są korygowane lub usuwane z materiału.

Korekty techniczne tłumaczeń wykonywane są przez wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, takich jak medycyna, prawo, inżynieria, IT itp. Usługi weryfikacyjne świadczone przez doświadczonych tłumaczy gwarantują odpowiednią terminologię, język techniczny oraz najwyższą możliwą jakość wykonanego tłumaczenia.

Inną usługą, z której jesteśmy dumni, jest korekta tekstu docelowego w dowolnym języku obcym (również polskim). Obejmuje ona weryfikację tekstu docelowego w stosunku do oryginału pod względem zawartości leksykonu, gramatyki i grafiki, lokalizację i podpisywanie obrazów, a także ogólny styl tekstu. Weryfikujemy teksty we wszystkich językach objętych naszą ofertą.