Elektroniczne podpisywanie tłumaczeń przysięgłych podpisem kwalifikowanym

blog_2

Innowacje technologiczne wpływają na rynek tłumaczeń uwierzytelnionych oraz zawód tłumacza przysięgłego. Dokumenty opieczętowane i podpisane przez tłumacza przysięgłego powoli odchodzą do lamusa. Obecnie wystarczy odpowiednie oprogramowanie wraz z certyfikatem, czytnikiem i chipem kryptograficznym. Dzięki takiemu zestawowi tłumaczenie przysięgłe można podpisać elektronicznie. Dokumenty z podpisem elektronicznym są ważne tylko w formie elektronicznej i tracą ważność po wydrukowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla elektronicznego obiegu dokumentów, dzięki któremu możemy ominąć kolejki w urzędach czy biurach tłumaczeń. Podpisywanie tłumaczeń uwierzytelnionych przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego to oszczędność czasu i pieniędzy.

Kwalifikowany podpis elektroniczny w pracy tłumacza przysięgłego

Prawo umożliwiło tłumaczom przysięgłym poświadczanie tłumaczeń lub odpisów w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego reguluje stosowanie podpisu elektronicznego w zawodzie tłumacza przysięgłego: "1a. Tłumacz przysięgły może poświadczyć pismo lub tłumaczenie w postaci elektronicznej przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu. Oryginał, tłumaczenie lub kopia dokumentu w formie pisemnej muszą być użyte do poświadczenia kopii w formie elektronicznej.

Bezpieczny znak elektroniczny wydany w Polsce na podstawie certyfikatu jest uznawany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej za podpis kwalifikowany. Oznacza to, że tłumaczenia przysięgłe z takim podpisem są honorowane we wszystkich krajach UE. E-podpis stał się również bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych.

Z prawnego punktu widzenia tłumaczenia opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu są zrównane z tłumaczeniami opatrzonymi pieczęcią i podpisem tłumacza. W pierwszym przypadku cały proces odbywa się elektronicznie. Jest to wygodne i szybkie. Prawdą jest zatem, że tłumacze przysięgli mają dużą wygodę.

Zalety takiego rozwiązania

  • W Polsce dokumenty księgowe są coraz bardziej popularne w instytucjach administracji publicznej, a także w obiegu dokumentacji księgowej.
  • Wykorzystanie podpisu elektronicznego do tłumaczeń przysięgłych na uczelniach, w urzędach i instytucjach stało się bardzo popularne w krajach zachodnich.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy jest ważna.
  • Wygoda użytkowania
  • Podpisywanie dokumentów elektronicznych jest teraz możliwe.
  • Szybkość działania
  • Podpis i samo urządzenie powinny być łatwe w użyciu.

Jak tłumacz przysięgły może stać się użytkownikiem podpisu elektronicznego

Rejestr kwalifikowanych podmiotów zawiera listę dostawców, którzy mogą składać podpis kwalifikowany. Na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl można znaleźć rejestr podmiotów oraz certyfikaty kwalifikowane. Jak tłumacz przysięgły może uzyskać bezpieczny podpis elektroniczny? Nie jest to skomplikowane. Tłumacz wybiera dostawcę z listy Narodowego Centrum Certyfikacji, a podmiot składający kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikuje jego tożsamość. Wymagane jest okazanie ważnego dowodu osobistego, na podstawie którego użytkownikowi wydawany jest certyfikat. Certyfikat ten jest znakiem identyfikacji elektronicznej, który potwierdza tożsamość danej osoby. Pozwala to na uzyskanie całkowitej pewności co do tożsamości osoby składającej podpis elektroniczny.

Skutki prawne tłumaczenia podpisanego zwykłym podpisem własnoręcznym są takie same jak tłumaczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Różnica między podpisem tradycyjnym a podpisem elektronicznym w przypadku tłumaczenia poświadczonego (uwierzytelnionego).

Co to jest podpis elektroniczny? Jest to podpis w formie elektronicznej. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisach elektronicznych stanowi, że są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do ustalenia osoby składającej podpis elektroniczny.

Podpisywanie dokumentów elektronicznie wymaga podpisów kwalifikowanych.

  • Konieczna jest komunikacja z administracją i biurami.
  • Wszystkie dokumenty firmy
  • dokumenty prywatne.

Należy pamiętać, że dokument elektroniczny z kwalifikowanym znakiem elektronicznym ma ważność tylko wtedy, gdy jest w formie elektronicznej. Traci ważność po wydrukowaniu. Podpis elektroniczny jest obecnie przydatny w przypadku tłumaczeń w handlu transgranicznym. W krajach zachodnich podpisywanie w ten sposób dokumentów jest bardzo popularne, w tym tłumaczeń przysięgłych. W Polsce urzędy akceptują coraz więcej dokumentów podpisanych elektronicznie. Dokumenty te są ważne i wywołują takie same skutki prawne jak dokumenty opatrzone tradycyjnym podpisem.

Z perspektywy tłumaczy przysięgłych jasne jest, że podpis elektroniczny to oszczędność czasu i pieniędzy. Podpisy elektroniczne stają się coraz bardziej popularne zarówno wśród dużych korporacji, jak i małych firm. Urzędy zaczynają akceptować elektroniczny obieg dokumentów i przyspieszają załatwianie spraw urzędowych. Jest to świetne narzędzie skracające czas obiegu dokumentów