5 wciągających gier online dla dzieci uczących się języka angielskiego, które nie wymagają zbyt wielu przygotowań

blog_2

Czasami nauczyciele czują się winni, gdy szukają gier online dla dzieci uczących się języka angielskiego. Pojawia się ten dokuczliwy głos, który pyta, czy zabawa powinna być częścią zajęć z języka angielskiego jako drugiego języka (ESL). Przecież uczniowie są tam po to, by się uczyć, a nie bawić...

Jednocześnie widzimy, że gry mają wiele pozytywnych skutków na młodych uczniów i nastolatków. Gry pomagają uczniom odzyskać koncentrację i zrelaksować się. Gry sprzyjają też naturalnej komunikacji, pracy zespołowej i zdolnościom przywódczym.

Przyjrzyjmy się argumentom przemawiającym za stosowaniem gier w nauczaniu ESL i zbadajmy filtr afektywny, który wpływa na przyswajanie drugiego języka. Następnie przedstawimy 5 gier klasowych dla dzieci, które można wykorzystać podczas nauczania online z wykorzystaniem Preply.

Dlaczego doświadczenia związane z nauką są tak ważne

Teoretyk i badacz przyswajania drugiego języka (SLA) Stephen Krashen po raz pierwszy zaproponował hipotezę hipotezę filtru afektywnego w 1982 roku.

Filtry afektywne opisują, w jaki sposób emocje i postawy uczących się wpływają na przyswajanie języka obcego. Negatywne myśli i uczucia są jak filtry, które utrudniają postępy w nauce języka. Z drugiej strony, atmosfera zabawy, bezpieczeństwa i relaksu wprowadza uczniów w odpowiedni nastrój do nauki.

Gry w ESL są doskonałym środkiem dydaktycznym, który pomaga uczniom zaangażować się w naukę języka docelowego. Pozwalają zmniejszyć presję związaną z klasą, a to z kolei pomaga obniżyć filtr afektywny.

Więcej korzyści z gier online dla dzieci i młodzieży

Ćwiczenie języka funkcjonalnego

Gry online ESL zawierają różnego rodzaju język funkcjonalny, od "Czyja kolej?" do "Rzuć kostką" i "To niesprawiedliwe, oszukiwała!".

Kluczowy język funkcjonalny (czyli słownictwo, które jest potrzebne do gry) powinien być zawsze nauczany z wyprzedzeniem. Jednak w trakcie zajęć pojawi się też dużo języka wynurzonego, ponieważ uczniowie uświadamiają sobie potrzebę zakomunikowania czegoś ważnego. Język ten jest szybko przyswajany przez uczniów, ponieważ dostrzegają oni jego wartość i od razu zaczynają go stosować.

Rozwijanie umiejętności przywódczych i pracy zespołowej

Gry zespołowe nie tylko budują relacje z uczniami i między nimi, ale także zachęcają do komunikacji, przyjmowania zwrotów i przywództwa. Są to cenne umiejętności życiowe i kompetencje społeczne, z których mogą korzystać uczniowie w każdym wieku.

Zwiększanie motywacji

Nieważne, czy jesteś w klasie internetowej, czy siedzisz tuż obok ucznia - nic tak nie wywołuje ziewania, jak zadanie polegające na wypełnianiu pustych pól. Z drugiej strony, gry mogą być świetnym motywatorem.

Ćwiczenie języka docelowego

Być może nie trzeba tego mówić, ale gry mogą być doskonałym narzędziem do powtarzania materiału i z pewnością są bardziej zabawne niż wypełnianie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Buduj rutynę

Rutyna jest szczególnie ważna w klasach z młodszymi uczniami. Dają one poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności, co obniża filtr afektywny. Włączając gry online ESL do regularnych zajęć, stwarza się poczucie zabawy. Oznacza to także, że uczniowie mają coś specjalnego, na co czekają z niecierpliwością.

Odświeżenie koncentracji

Gry dodają także energii. Dodają element rywalizacji, który rozpala iskrę nawet wtedy, gdy w klasie panuje cisza. Dobrze jest mieć w zanadrzu kilka gier bez przygotowania, by w razie potrzeby móc zmienić atmosferę.

Warto również zapoznać się z naszym artykułem na temat ciekawe ćwiczenia rozgrzewające dla uczniów ESL na zajęciach online.

5 gier bez przygotowania dla nauczycieli, w które można grać z uczniami online

1. Rysowanie dyktanda

Cel: Opisanie obrazu; zrozumienie opisu

Odpowiednie dla: Zajęcia indywidualne i grupowe

Wiek i poziom: 10+, pre-intermediate i wyższy

Ćwiczone umiejętności językowe: Słuchanie, mówienie, język opisowy, słownictwo docelowe

Potrzebne materiały: Linki do zdjęć w Internecie, długopisy i papier

Jak grać:

 • Połącz uczniów w pary (uczeń A i uczeń B).
 • Rozdaj każdemu uczniowi link do obrazka za pośrednictwem czatu. Na przykład to na przykład obrazek przedstawiający sztukę cyrkową.
 • Uczeń A ma minutę na opisanie obrazka uczniowi B, który musi go narysować.
 • Po upływie minuty uczniowie muszą porównać obrazki, aby sprawdzić, jak bardzo są one zbliżone do oryginału.
 • Jeśli uczeń prowadzi zajęcia w większej grupie, może pokazać swoje obrazki na kamerze i wybrać najlepszy z nich jako zwycięzcę.
 • Następnie uczniowie powinni zamienić się rolami.
 • Jeśli uczysz jednego ucznia, wciel się w rolę jego partnera.

2. Akinator

Cel: Zabawa z internetowym dżinem, Akinatorem. Zgadnie on, o jakiej postaci, przedmiocie lub zwierzęciu myślisz.

Odpowiednie dla: Zajęcia indywidualne i grupowe

Wiek i poziom: 12+, poziom pre-intermediate i wyższy

Ćwiczone umiejętności językowe: Rozumienie tekstu czytanego

Potrzebne materiały: Strona internetowa Akinator

Jak grać:

 • Podziel uczniów na małe grupy (lub pracuj bezpośrednio z jednym uczniem) i skieruj ich na stronę internetową Akinator.
 • Uczniowie muszą wybrać przedmiot, postać lub zwierzę, które znają. Najlepiej, jeśli będzie to związane z językiem docelowym, którego uczymy na zajęciach.
 • Następnie uczniowie powinni kierować Akinatorem i odpowiadać na jego pytania tak długo, aż odgadnie on prawidłowe lub błędne hasło.
 • Należy pamiętać, że może zaistnieć potrzeba wsparcia uczniów przy bardziej złożonych pytaniach lub słownictwie.

3. Tabu

Cel: Zdobycie punktów poprzez prawidłowe odgadnięcie, co gracz opisuje swojej drużynie.

Odpowiednie dla: Minimum 6 uczniów w grupach trzyosobowych lub większych

Wiek i poziom: 12+, poziom średniozaawansowany

Ćwiczone umiejętności językowe: Opis, słuchanie, słownictwo

Potrzebne materiały: Strona internetowa "Tabu, efekt dźwiękowy brzęczyka (opcjonalnie)

Jak grać:

 • Podziel klasę na dwie drużyny (minimum 3 osoby w każdej grupie).
 • Drużyna A musi wybrać osobę, która będzie "Dawcą wskazówek".
 • Osoba ta musi spojrzeć na kartę wskazówek na stronie internetowej, na której znajduje się słowo-wytrych oraz lista słów tabu.
 • Dawca Wskazówki musi uruchomić stoper i opisać swojej drużynie słowo będące celem. Celem jest odgadnięcie przez drużynę słowa na karcie bez użycia jednego z wymienionych tam słów tabu.
 • Nauczyciel lub osoba udzielająca wskazówek powinna udostępnić swój ekran drużynie przeciwnej, tak aby oni również mogli zobaczyć kartę.
 • Jeśli zostanie użyte słowo tabu, drużyna B musi wydać dźwięk brzęczyka, a drużyna A traci punkt.

Pełne zasady i sposób gry można znaleźć na stronie internetowej Tabu

4. Ostatnia litera

Cel: Ćwiczenie słownictwa, ortografii i koncentracji w zabawny sposób.

Odpowiednie dla: Zajęcia indywidualne i w grupach

Wiek i poziom: 10+, pre-intermediate i wyższy

Potrzebne materiały: Brak.

Ćwiczone umiejętności językowe: Pisownia, przypominanie słownictwa

Jak grać:

 • Podaj uczniom temat, którego uczyliście się w klasie (np. sport).
 • Ustaw uczniów w kolejności (wymień ich imiona na czacie).
 • Pierwszy uczeń powinien zacząć od dowolnego słowa związanego ze sportem. Na przykład: tenis.
 • Następny uczeń powinien powiedzieć słowo, które zaczyna się na ostatnią literę. Na przykład: piłka nożna.
 • Celem jest wymyślenie jak największej liczby słów.
 • Łańcuch trwa tak długo, aż ktoś się pomyli lub nie wymyśli żadnego słowa.
 • Możecie powtórzyć grę z nowym tematem.
 • W grę można grać z jednym uczniem, jeśli przyłączy się do zabawy.

5. Scattergories

Cel: Wymyślenie słowa zaczynającego się na podaną literę z różnych kategorii.

Odpowiednie dla: Zajęcia indywidualne i w grupach

Wiek i poziom: 10+, średniozaawansowany i wyższy

Potrzebne materiały: Scattergories online

Ćwiczone umiejętności językowe: Korekta słownictwa

Jak grać:

 • Przed przystąpieniem do gry należy przygotować grę dla swoich uczniówwybierz odpowiednie kategorie.
 • Udostępnij uczniom podany link.
 • Uczniowie mają jedną minutę na wymyślenie przykładowych słów dla każdej z wybranych kategorii.
 • Po zakończeniu gry automatycznie zbierane są wyniki.
 • W mniejszych grupach uczniowie mogą zagrać z komputerem.

Słowa końcowe

Istnieje wiele szybkich gier, w które można grać z uczniami w klasie online, a także wiele tradycyjnych ćwiczeń, które można zaadaptować. Od gry w szpiega do gry w różnicę i Simon Says.

Zalecamy, by zabawy stały się częścią rutyny i od czasu do czasu wypróbowywać nowe gry. W ten sposób szybko zgromadzisz przydatny repertuar i wprowadzisz do swoich lekcji dodatkową zabawę, zachęcając uczniów do nauki i pomagając im jednocześnie robić postępy.

Jeśli jesteś zainteresowany nauczaniem angielskiego online młodych uczniów, nastolatków lub dorosłych, sprawdź nasze oferty pracy dla korepetytorów online w Preply?