Jak korzystać z programów wspomagających tłumaczenie? Część I

blog_2

W tym artykule przeanalizujemy narzędzia najczęściej używane przez tłumaczy i postaramy się ustalić, dlaczego niektóre programy są bardziej popularne niż inne.

Badania nad wykorzystaniem narzędzi tłumaczeniowych zostały przeprowadzone wśród profesjonalnych tłumaczy. Większość respondentów pracuje w branży od co najmniej pięciu lat, a ponad trzydzieści procent z nich jest aktywnych zawodowo od ponad dziesięciu lat. Największa grupa respondentów znajduje się w przedziale wiekowym od 25 do 35 lat (35%). Badanie objęło ponad 3000 pełnoetatowych profesjonalnych tłumaczy z całego świata.

Odpowiedzieli oni na pytanie, czy korzystali z jakichkolwiek narzędzi wspomagających proces tłumaczenia, a jeśli tak, to jakie i dlaczego?

Jakiego oprogramowania tłumaczeniowego używacie najczęściej?

Wynik nie jest zaskakujący, ponieważ najpopularniejszym narzędziem jest Trados. Na drugim miejscu uplasował się program Wordfast, a za nim memoQ.

Listę trzech wiodących programów uzyskano, prosząc tłumaczy o podanie nazwy swojego ulubionego narzędzia (jeśli tłumacze korzystali tylko z jednego z nich) i tego, które poleciliby osobie zamierzającej korzystać z niego w pracy. Tłumacze zostali również zapytani o najmniej lubiany program. Około 33% wszystkich respondentów używa tylko jednego narzędzia.

Studio Trados

Aż 93% wszystkich użytkowników narzędzi tłumaczeniowych zgodziło się, że programy te poprawiły ich wydajność w pracy (3% stwierdziło, że nie widziało różnicy, a 4% było niezdecydowanych). Ci, którzy twierdzili, że narzędzia tłumaczeniowe poprawiły ich wydajność pracy, zostali poproszeni o ocenę wzrostu wydajności, opierając się na średnim czasie trwania projektu w ich obszarze specjalizacji.

Czy i w jaki sposób zwiększyła się Państwa wydajność?

Trudno jednoznacznie określić ten czynnik, jednak wyniki wskazują na pewien ogólny wzrost, przy czym największa liczba odpowiedzi wskazuje na wzrost wydajności oscylujący w granicach 20 do 30 procent (wartość ta jest zgodna z wynikami poprzedniego raportu branży tłumaczeniowej).

Użytkownicy narzędzi tłumaczeniowych byli ogólnie zgodni co do tego, że ich stosowanie przynosi korzyści w zakresie utrzymania spójności i jakości przygotowywanych tekstów, a także w zakresie zarządzania terminologią i zlecanymi projektami. Większość respondentów przyznała również, że wielkość i organizacja pamięci tłumaczeniowej (TM) jest głównym powodem korzystania z ich programów tłumaczeniowych.