Jak korzystać z programów wspomagających tłumaczenie? Część II

blog_2

Co sprawiło, że zdecydowałeś się na zakup pierwszego programu i co wpłynęło na Twój wybór?

Najczęściej wskazywanymi odpowiedziami były oczekiwania klientów i lepsza promocja na rynku. Niektórzy respondenci twierdzili, że klienci nie wymagają od nich posiadania tych narzędzi, ale zazwyczaj oczekują, że będą z nich korzystać w trakcie pracy. Głównymi czynnikami przy wyborze konkretnego programu tłumaczeniowego były wymagania pracodawcy, agencji, rekomendacje kolegów z branży oraz przyjaciół. Starsi tłumacze zauważyli, że w czasach, gdy wybierali swój program, na rynku nie było dużego wyboru. Głównym kryterium była cena, jednak różnice w wartości poszczególnych narzędzi były niewielkie.

Na jakie cechy zwracaliście Państwo uwagę przy wyborze narzędzia tłumaczeniowego?

Najważniejszym czynnikiem była w tym przypadku łatwość obsługi. Cena znajdowała się również stosunkowo wysoko w rankingu, ale w dalszym ciągu pozostawała w tyle za pomocą pomocy technicznej, dostępu do szkoleń, narzędzi personalizacji i popularności na rynku.

Respondentów, którzy nie korzystają z żadnego oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, pytano, co może ich skłonić do skorzystania z któregoś z oferowanych na rynku programów. Osoby te zostały podzielone na dwie grupy. Ci, którzy wcześniej korzystali z jednego z programów (68%) oraz ci, którzy nigdy nie korzystali z żadnego z nich (32%). Jednym z głównych czynników była cena. Większość respondentów przyznała, że niska cena lub bezpłatny dostęp do programu lub szkolenia byłby przekonującym argumentem. Innymi ważnymi czynnikami były szczegółowe i łatwo dostępne tutoriale lub kursy szkoleniowe w zakresie korzystania z narzędzi, a także łatwiejsze w obsłudze interfejsy użytkownika i funkcje oprogramowania. Niektórzy twierdzili, że ich praca byłaby niepotrzebnie rozbudowana, gdyby zainwestowali w zakup programu i nauczyli się jego obsługi.

użytkownicy programów tłumaczeniowych

Co ciekawe, wśród tłumaczy, którzy nie korzystają z narzędzi wspomagających tłumaczenie, wielu uważa, że programy tłumaczeniowe nie służą jedynie jako pomoc, ale zastępują umiejętności, wiedzę i zapewnienia dotyczące jakości pracy. Respondenci wspominali również, że korzystanie z programów tłumaczeniowych wiąże się z niższymi zarobkami. Dodatkową przeszkodą była kompatybilność oprogramowania z systemami operacyjnymi innymi niż Windows.

Wreszcie, obie grupy badanych tłumaczy wyraziły swoje ogólne opinie na temat narzędzi wspomagających tłumaczenie. Zostali poproszeni o wybranie zdania, które najlepiej oddaje ich własną ocenę. Wyniki były następujące:

Użytkownicy programów wspomagających tłumaczenie:

1. Nieoceniona pomoc (32,1%).

2. Przydatne narzędzie (32%).

3. Nie mogłem bez niej żyć (21,5%).

4. Zło konieczne (6,4%).

5. Mam neutralne nastawienie (4,9%).

6. Dodatkowe komplikacje; poradzę sobie bez nich (3,1%).

Tłumacze, którzy nie korzystają z programów tłumaczeniowych:

1. Dodatkowa komplikacja; poradzę sobie bez nich (41,6%).

2. Przydatne narzędzie (21,6%).

3. Zło konieczne (8,1%).

4. Nieoceniona pomoc (7,4%).