Jakie są cechy profesjonalnego biura tłumaczeń?

blog_2

Biura tłumaczeń: czyż nie są takie same?

Jako klient końcowy najprawdopodobniej zależy Ci na ogólnym wyniku współpracy, czyli na dostarczonym tłumaczeniu. Ludzie, którzy stoją za tym procesem, po prostu powinni być najlepsi w tym, co robią - w tłumaczeniu, zarządzaniu projektami czy korekcie. Jak w ogóle wybrać najlepsze biuro tłumaczeń do realizacji naszego zadania? Wielu przedsiębiorców twierdzi, że zależy im na jakości, a ich wybór opiera się na sprawdzonych przykładowych tłumaczeniach i został poprzedzony sprawdzeniem dokumentacji. Rzeczywistość pokazuje jednak coś zupełnie innego: tak jak w wielu innych aspektach życia, na wybór dostawcy usług językowych wpływa głównie cena. Przecież uzasadniają swój wybór tym, że niewiele może pójść źle - wszystko, co ma zrobić ich partner biznesowy, to przekazać ten sam przekaz za pomocą innego języka. Nie ma dwóch takich samych firm; nie ma dwóch osób o takim samym podejściu do klientów. Dlaczego niektóre biura tłumaczeń pozostają na rynku przez lata, podczas gdy inne są zmuszone do zamknięcia działalności niemal natychmiast po jej uruchomieniu?

Oto, o co najbardziej troszczą się profesjonalne biura tłumaczeń: jakość i bezpieczeństwo.

Można łatwo powiedzieć, że ludzie, którzy stoją za udanym biurem tłumaczeń, mają obsesję na punkcie jakości. Kwestia ta dotyczy głównie jakości tekstu, a najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy wybrana przez nas agencja jest w stanie spełnić oczekiwania klienta, jest zapytanie o proces weryfikacji: każdy podmiot jest w stanie nawiązać współpracę z jedną osobą (czyli tłumaczem). Obsługa dwóch lub trzech osób pracujących jednocześnie nad jednym projektem wymaga znacznie większej wiedzy i pewnej pozycji wśród konkurencji na rynku - wystarczy więc sprawdzić, czy wybrana agencja jest w stanie udzielić wyczerpujących odpowiedzi na temat korektorów wybranych do udziału w projekcie. Nie obawiaj się pytać o współpracujących z nimi rodzimych użytkowników języka i warunki ich pracy.

Kolejnym aspektem wartym rozważenia jest sposób, w jaki dana agencja traktuje treści poufne. Poproś o umowę o zachowaniu poufności (NDA) i dokładnie przejrzyj wszystkie zawarte w niej klauzule; zobacz, jakie środki ostrożności podejmuje agencja w celu zapewnienia najwyższej jakości ochrony i zapobiegania wyciekom danych. Upewnij się, że dostawca usług tłumaczeniowych nie ucieka się do rozwiązań opartych na chmurze, które mogą potencjalnie narażać na ujawnienie informacji poufnych osobom trzecim. Profesjonalna agencja nie powinna obawiać się przedstawiania wszystkich środków bezpieczeństwa, do których się odwołuje, zachowując najwyższy poziom przejrzystości.

Narzędzia CAT

Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi CAT w tłumaczeniach

Profesjonalne biura tłumaczeń stale dążą do doskonalenia i wprowadzania zmian pozwalających na optymalizację procesu pracy. W dzisiejszych czasach większość z tych firm polega na tych kompleksowych rozwiązaniach sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu pamięci tłumaczeniowych i baz terminowych; co jest dla ich partnera biznesowego? Otóż, im bardziej zaawansowana technologicznie jest dana agencja, tym większe jest prawdopodobieństwo uzyskania atrakcyjnych korzyści finansowych. Zasoby te służą jako wciąż niedoceniana, ale niezwykle efektywna pomoc w zachowaniu spójności leksykonu i wykorzystaniu preferowanych przez klienta tłumaczeń. Jeśli klient nie sprzeciwia się korzystaniu z rozwiązań opartych na chmurze, mogą one również znacząco ułatwić dostęp wielu specjalistów do jednego projektu, zapewniając tym samym cenny wgląd korektorów, redaktorów i niezależnych konsultantów. Takie rzeczy można łatwo zweryfikować na przykładowym tłumaczeniu .

Dlaczego wysoka jakość tłumaczenia i szybka obsługa klienta powinny iść w parze?

Nawet najlepsza jakość świadczonych usług nie jest w stanie zrekompensować słabej obsługi klienta - i to jest dobrze znany fakt. Każdy projekt koordynuje wyznaczony przez siebie kierownik, osoba pełniąca rolę pośrednika pomiędzy zespołem realizującym zlecenie a klientem, zapewniając odpowiedni przepływ informacji i natychmiastową wymianę opinii. Powinien to być zawsze kompetentny i doświadczony specjalista, potrafiący nadzorować projekt angażujący wielu specjalistów i współpracować z nimi w harmonijnej pracy.

Dlaczego umiejętność odróżnienia złego biura tłumaczeń od profesjonalnego jest tak ważna w biznesie?

Zapewnienie, że nasze poufne dokumenty, dane finansowe czy handlowe uzupełnią nieznajomych, jest zawsze ryzykowną grą. Mając na uwadze fakt, że skutki nieprzewidzianych opóźnień mogą być równoznaczne z poważnymi konsekwencjami finansowymi lub prawnymi, należy zawsze zachować najwyższą ostrożność przy wyborze biura tłumaczeń. Od tego pozornie łatwego wyboru zależy o wiele więcej rzeczy - ale istnieje szereg wskaźników, które mogą ułatwić ten proces. Należy zawsze zwracać uwagę na dość niepokojący opór przy udostępnianiu informacji o umowach o nieujawnianiu informacji, oprogramowaniu używanym do tłumaczenia, dostarczaniu danych o wykształceniu i doświadczeniu lingwistów zaangażowanych w realizację projektu. Zapytaj o nowoczesne technologie i powierz swoje tłumaczenie agencji zorientowanej na sukces, która pozostaje dwa kroki przed konkurencją, korzystając z różnych najnowocześniejszych rozwiązań. Upewnij się, że Twój projekt jest zarządzany przez jedną wyznaczoną osobę, która nadzoruje projekt na każdym etapie jego realizacji, zapewniając bezproblemową komunikację pomiędzy Tobą - klientem - a specjalistami. W końcu to Twoja firma i za pomyślną realizację Twoich dalszych przedsięwzięć odpowiadają oni sami.