Jak określić rodzaj tłumaczenia?

blog_2

Pierwsza rzecz - określenie rodzaju tłumaczenia

Po wysłaniu tekstu do tłumaczenia, klienci zazwyczaj chcą dowiedzieć się więcej o kosztorysie i czasie realizacji zlecenia. Zdecydowanie niedocenianą cechą jest charakter danego tekstu, który może znacząco przyczynić się do wzrostu ceny. Gdy klienci pytają o szacunkowy koszt, ale odmawiają przesłania pliku zawierającego wszystkie informacje wymagające tłumaczenia, kierownicy projektów nie są w stanie ustalić rodzaju tłumaczenia, a zatem nie mogą przedstawić rzetelnej wyceny. Zazwyczaj to kierownik projektu jest odpowiedzialny za podjęcie odważnej decyzji, czy ma do czynienia z tłumaczeniem medycznym, prawnym, technicznym czy literackim; jest to rewolucyjny wyrok, który może mieć wpływ na cały proces. Dlaczego więc tak ważne jest właściwe określenie rodzaju tłumaczenia?

Wywieranie wpływu zarówno na klientów, jak i na specjalistów biorących udział w projekcie: tłumaczenia przysięgłe

Niektórzy klienci przesyłają swoje dokumenty z wyraźną informacją, że należy wykonać tłumaczenie przysięgłe. W niektórych przypadkach jednak nie zamieszczają takiej informacji w wiadomości lub są po prostu zdezorientowani, jeśli chodzi o faktyczne wykorzystanie tłumaczeń przysięgłych. Przy składaniu dokumentów, takich jak akty urodzenia, ślubu lub zgonu, prawa jazdy, dyplomy, suplementy lub świadectwa rejestracji pojazdu, można mieć niemalże pewność, że będą one wymagały tłumaczenia przysięgłego. Pomocne jest również zapytanie o przeznaczenie tych dokumentów: gdy klient oświadczy, że tłumaczenie zostanie złożone w urzędzie regionalnym lub państwowym, jednostce edukacyjnej lub ich pracownikowi, tłumaczenie niepoświadczone z pewnością nie zostanie przyjęte. Ustalenie, że dane zlecenie wymaga usług tłumacza przysięgłego, pomaga zaoszczędzić czas i środki finansowe, bez konieczności dalszej redelegowania zadań. Do dokumentów, które nie wymagają pomocy specjalisty posiadającego państwowe uprawnienia, należą artykuły naukowe, historia medyczna i wyniki badań laboratoryjnych, zawartość stron internetowych, materiały marketingowe i dzieła literackie. Teksty te wymagają jednak zupełnie innego podejścia.

tłumaczenie specjalistyczne

Terminowe i rzetelne tłumaczenie wysoko wyspecjalizowanych treści

Termin "tłumaczenie specjalistyczne" jest powszechnie używany do opisu usług językowych odnoszących się do wszelkich treści wymagających szerokiej wiedzy z danej dziedziny naukowej. Może to oznaczać dogłębne zrozumienie systemów prawnych i nazewnictwa, dogłębne zrozumienie nowinek technicznych lub koncepcji medycznych; żadnego z nich nie nabywa się w trakcie kształcenia przyszłego lingwisty. Dodatkowy wysiłek, środki czasowe i finansowe towarzyszące wykonaniu takiego zlecenia wymagają natychmiastowego i precyzyjnego procesu decyzyjnego. Kierownicy projektów muszą natychmiast zadecydować, czy dany tekst powinien zostać przekazany tłumaczowi specjalizującemu się w tekstach literackich, naukowych, medycznych czy prawnych; jest on ściśle zawężony do jednej decyzji, która stanowi podstawę pomyślnej realizacji całego zlecenia. Skąd jednak mamy wiedzieć, czy dany tekst wymaga szczególnego wysiłku? W przypadku języka angielskiego lub powszechnie znanych języków europejskich możemy zazwyczaj sami określić ich charakter.

Sprawy komplikują się znacznie bardziej, gdy natykamy się na język japoński, arabski czy hindi - chyba że współpracujemy ze specjalistą, który może nam pomóc w takim zadaniu. Nie trzeba dodawać, że żadne z internetowych rozwiązań w zakresie tłumaczeń nie może być traktowane jako wiarygodne źródło informacji, a w przypadku umów o nieujawnianiu informacji, takie internetowe narzędzia nie powinny być stosowane w żadnym momencie realizacji zlecenia ze względu na kwestie związane z poufnością danych. Wysłanie tekstu do tłumacza specjalizującego się w danym języku wydaje się być idealnym pomysłem, o ile zapomnimy o kwestiach poufności i możliwości ujawnienia danych wrażliwych osobom trzecim. Czasami proces określania rodzaju tłumaczenia trwa dłużej niż samo przekazanie zadania - ale to długie badanie pozwala na precyzyjną alokację zasobów i krótki czas realizacji.

Czy typ tłumaczenia ma aktywny wpływ na proces tłumaczenia?

Może się wydawać, że po określeniu typu tłumaczenia, nie będzie on miał większego wpływu na proces realizacji zlecenia. Kierownicy projektów stoją jednak przed wyzwaniem. Tekst wymagający pomocy tłumacza przysięgłego wymaga od kierownika projektu rozpoczęcia poszukiwania takiego specjalisty, jeśli nasi lojalni współpracownicy nie są w stanie zmieścić kolejnego zadania w swoim napiętym harmonogramie. Wysoko wyspecjalizowane tłumaczenia medyczne wymagają zaangażowania wielu specjalistów; to samo dotyczy tekstów prawnych i informatycznych. Nie da się ukryć, że im więcej lingwistów i niezależnych konsultantów pracuje nad danym projektem, tym większy będzie jego koszt, dlatego też rodzaj tłumaczenia ma bezpośredni wpływ na koszt usługi. Wielokrotne etapy wymagane przez politykę zapewnienia jakości mogą wydłużyć czas realizacji, a w przypadku tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych nie ma skrótów, które prowadzą do doskonałości.