Jak korygować tłumaczenia?

blog_2

Nikt nie jest doskonały - i dlatego potrzebujemy korektorów

Tłumaczenia są zazwyczaj przygotowywane przez wyspecjalizowanych lingwistów - nic więc dziwnego, że rezultaty ich pracy mają być wysokiej jakości. I o ile tekst może być doskonały pod względem merytorycznym, doskonale oddający zamierzone znaczenie tekstu źródłowego, o tyle w przypadku błędów interpunkcyjnych, błędów ortograficznych czy niejasnych zwrotów może być mniej niż idealny. Każde biuro tłumaczeń i każdy specjalista powinien opracować własny system zapewnienia jakości, który najczęściej odnosi się do etapu korekty i edycji zlecenia. Powierzając to zadanie specjalistom, stają przed kolejnym dylematem - jak poprawić czyjąś pracę, nie wytykając w prosty sposób swoich błędów?

Jak sprostać trudnemu zadaniu skorygowania cudzej pracy?

Idealna relacja między tłumaczem a korektorem powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Zawsze warto docenić wysiłek i ilość pracy, jaką druga osoba włożyła w przygotowanie danego tekstu. Jeśli chodzi o biura tłumaczeń, obydwaj profesjonaliści rzadko kontaktują się ze sobą bezpośrednio; zazwyczaj między nimi znajduje się kierownik projektu, który nadzoruje i koordynuje harmonijną pracę obu lingwistów. Istnieje wiele problemów, które mogą spowodować rozmycie współpracy - i tyle samo rozwiązań, które mogą zapobiec temu dość niespodziewanemu zwrotowi akcji. Poniżej przedstawiamy tylko kilka wskazówek dotyczących efektywnej i skutecznej korekty tekstu.

Przede wszystkim podstawy: doskonałe rozumienie języków ojczystych i obcych. Choć może wydawać się to oczywiste, to jednak ten krok jest często pomijany przez specjalistów przy zatrudnianiu native speakerów - tylko dlatego, że ktoś zna język bardzo dobrze, nie oznacza, że będzie świetnym specjalistą językowym. Upewnij się, że osoby, z którymi współpracujesz, są kompetentne, skuteczne i niezawodne.

Zakres obowiązków weryfikatora powinien być jasno określony - pomaga to uniknąć problemów, gdy osoba dokonująca korekty tekstu zbytnio ingeruje w jego strukturę gramatyczną, styl i rejestrację. Jasno określone granice sprzyjają szybkiej i owocnej pracy tłumacza i weryfikatora.

znalezienie błędów w tekście tłumaczenia

Sugestie i alternatywy zamiast kategorycznych zmian. Zrównoważone podejście jest kluczowe w przypadku wprowadzania zmian, czy to podczas skomplikowanych przekształceń w firmie, czy też korekty tekstu. Dodanie komentarza do niejasnego zdania, zawierającego uprzejmą prośbę o recenzję danego zdania, lub zasugerowanie alternatywnego terminu w tekście specjalistycznym jest zwykle doceniane przez tłumaczy. Dwie głowy są lepsze od jednej i czasami wkład drugiego specjalisty może ogromnie pomóc w rozwiązaniu niektórych dylematów językowych.

Niedoceniana wartość cierpliwości. Znalezienie błędów w tekście jest podstawą pracy korektora. Specjaliści ci codziennie przechodzą przez setki stron, wykorzystując różne zestawy umiejętności i dostosowując metody pracy do wytycznych określonych przez klienta. Idealni kandydaci do takiej pracy są zorientowani na szczegóły i czytają swój tekst... powoli. To prawda, powolne czytanie pozwala na znalezienie większej ilości błędów i zapewnia wysoką jakość tekstu docelowego.

Wreszcie, w przypadku długiej współpracy tego samego tłumacza z korektorem, wskazane jest sporządzenie listy zawierającej typowe błędy popełniane przez danego specjalistę. W ten sposób korektor zawsze wie, na co powinien zwracać uwagę i jest w stanie wykryć błędy w ułamku sekundy.

Zapewnienie najlepszej jakości tłumaczeń

Korekta nie powinna być w żadnym wypadku traktowana jako brutalny sposób wskazywania swoich błędów. Może być doskonałym źródłem wiarygodnych informacji zwrotnych od innych specjalistów językowych, pozwalającym na cofnięcie się i spojrzenie na wykonane zlecenie z innej perspektywy. W wielu przypadkach tłumacze są po prostu zbyt bliscy zauważenia błędów - spędzili dni, tygodnie, a w przypadku tłumaczeń literackich (w tym przypadku korekta jest nieunikniona) nawet miesiące pracując nad tym samym tekstem. Oparta na zaufaniu i szacunku współpraca między tymi dwoma specjalistami może przynieść obopólne korzyści - i dlatego ma ona kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji zlecenia.