Jak przebiega leczenie kanałowe zęba?

blog_2

Gdy pojawia się silny ból zęba, podczas wizyty składanej stomatologowi bardzo często okazuje się, że rozwiązaniem problemu będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zdecydujemy się na leczenie kanałowe.

Jest to dość dramatyczna diagnoza, warto jednak pamiętać o tym, że mówimy o sposobie leczenia, który umożliwia zachowanie zęba. Leczenie kanałowe znane też jako endodontyczne jest przeprowadzane z kilku powodów. Najczęściej wskazaniem do niego jest stan zapalny miazgi, a więc nerwu umiejscowionego w kanale korzenia zębowego. Zapalenie miazgi może przybierać różne postaci, a długotrwałe drażnienie może doprowadzić nawet do tego, że miazga obumrze, a zgorzelinowy rozpad przyczyni się do zmian około wierzchołkowych. Podczas leczenia kanałowego pierwszym krokiem podjętym przez lekarza jest znieczulenie silnego bólu, otwarcie zęba i usunięcie zmienionej zapalnie miazgi. Kolejnym krokiem jest opracowanie kanału i wypełnienie go z wykorzystaniem materiału znanego jako gutaperka oraz tak zwanym uszczelniaczem.

Cały proces leczenia kończy założenie wypełnienia do zęba. Sam opis może sugerować, że leczenie kanałowe jest nieskomplikowane, szybkie i dość proste, okazuje się jednak, że nie zawsze mamy do czynienia z taką sytuacją. Tu na pierwszy plan wysuwają się przeszkody, które można określić mianem anatomicznych. Nasze zęby nie muszą przecież wcale przypominać tych, którymi mogą się pochwalić inni pacjenci. Okazuje się, że różna jest także liczba kanałów, a uwarunkowania anatomiczne wpływają zarówno na długość, jak i na przebieg leczenia. Już choćby dlatego nie ma sensy porównywanie liczby naszych wizyt z tym, o czym mówią nasi znajomi. Inną przyczyną, która może wpływać na przebieg leczenia jest kształt samego kanału. W zębach wielokanałowych normą jest to, że przynajmniej jeden z kanałów jest nie tylko cienki, ale i zakrzywiony. Nieprawidłowości anatomiczne nie są zresztą jedyną przyczyną, która sprawia, że proces leczniczy zostaje wydłużony. Innym utrudnieniem są tak zwane indywidualne odczucia pacjenta. Bardzo często mamy do czynienia z długotrwałymi dolegliwościami bólowymi, dla których charakterystyczne jest to, że utrzymują się na długo po wypełnieniu kanału. Ząb został umartwiony, korzeń nadal tkwi jednak w tkance żywej, a w okolicy jego wierzchołka może dojść do procesu skutkującego zarówno lekkim bólem, jak i pulsowaniem.

Leczenie zębów W leczeniu kanałowym wyjątkowo duże znaczenie ma kontrola radiologiczna. Już po wypełnieniu zęba konieczne jest wykonanie zdjęcia punktowego, pozwala ono bowiem na skontrolowanie wyglądu kanału. Tego typu diagnostyka przydaje się również w trakcie leczenia, pomaga ona bowiem na zdobycie informacji na temat długości kanału oraz jego topografii. Same metody leczenia są wystandaryzowane i opierają się na usunięciu miazgi, opracowaniu kanału, jego płukaniu oraz wypełnieniu. Stomatologia podlega jednak modyfikacją i wartą podkreślenia nowością jest użycie mikroskopu w przebiegu leczenia. Dzięki temu cały proces nie tylko przebiega szybciej, ale również jest dokładniejszy, nie bez znaczenia jest zaś i to, że warunki leczenia są bardziej komfortowe. Mikroskop wymaga jednak użycia droższych narzędzi wykorzystywanych do leczenia kanałowego, a jednocześnie wydłuża się czas takiej wizyty, gdyż wszystkie czynności muszą być wykonane w tym samym czasie. Oczywiście, kompleksowe leczenie jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie ma mowy o powikłaniach.